Original Design Manufacturer
 

Client Request
 - ลูกค้าแสดงความสนใจ
 - อธิบายการทำงาน

ทุกขั้นตอนและกระบวนการ จะมีการติดตามเป็นระยะๆ เพื่อความมั่นใจในการบริการของเรา ทั้งก่อนขาย และหลังการขาย

เราผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และปรับเปลี่ยนไปตามตลาดที่ลูกค้า เข้าไปจัดจำหน่าย

ด้วยคุณภาพที่ดี ที่ทำให้เราอยู่ในตลาดได้นาน และความจริงใจเป็นเครื่องมีที่ดี

  Product Consulting
 - ให้คำปรึกษา
 - สรุปความต้องการ
  Contact
 - ตัดสินใจ
 - ทำสัญญา, ข้อตกลง
  Confirm-Concept
 - ยืนยันรูปแบบผลิตภัณฑ์
 - กำหนดกลยุทธ์การตลาด
  Design & FDA
 - ดำเนินการเอกสาร อ.ย.
 - พัฒนาบรรจุภัณฑ์
Click
  Production
 - สรุปสินค้า 100%
 - สินค้าเริ่มผลิต
หลังจากการขาย
จะมีการติดตามคุรภาพสินค้า เพื่อการพัฒนา และแนะนำการขาย เพื่อการเติมโตของลูกค้าควบคู่กันไป เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดส่งไปถึงมือผู้บริโภค
  Shipment
 - ตรวจสอบสินค้า
 - จัดส่งสินค้า