***ชำระเข้าบัญชีแล้วกรุณาแจ้งฝ่ายบัญชี
เพื่อการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
แก่ลูกค้าทุกท่านคะ ขอบคุณคะ