อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทย
น้ำหนักรวมสุทธิ์
Net weight
พัสดุไปรษณีย์
(2-5วัน)
Nomal
EMS1-2วัน
(บาท)
น้ำหนักรวมสุทธิ์
Net weight
พัสดุไปรษณีย์
(2-5วัน)
Normal
EMS1-2วัน
(บาท)
ต่ำกกว่าก 0.50 Kg ฿38.00 ฿62.00 10.01-10.50 Kg ฿188.00 ฿520.00
0.51-1.00 Kg ฿48.00 ฿77.00 10.50-11.00 Kg ฿188.00 ฿520.00
1.01-1.50 Kg ฿68.00 ฿92.00 11.01-11.50 Kg ฿203.00 ฿535.00
1.51-2.00 Kg ฿68.00 ฿107.00 11.51-12.00 Kg ฿203.00 ฿535.00
2.01-2.50 Kg ฿72.00 ฿132.00 12.01-12.50 Kg ฿218.00 ฿550.00
2.51-3.00 Kg ฿72.00 ฿147.00 12.51-13.00 Kg ฿218.00 ฿550.00
3.01-3.50 Kg ฿75.00 ฿167.00 13.01-13.50 Kg ฿233.00 ฿565.00
3.51-4.00 Kg ฿75.00 ฿187.00 13.51-14.00 Kg ฿233.00 ฿565.00
4.01-4.50 Kg ฿90.00 ฿207.00 14.01-14.50 Kg ฿248.00 ฿580.00
4.51-5.00 Kg ฿90.00 ฿227.00 14.51-15.00 Kg ฿248.00 ฿580.00
5.01-5.50 Kg ฿133.00 ฿260.00 15.01-15.50 Kg ฿263.00 ฿595.00
5.51-6.00 Kg ฿133.00 ฿285.00 15.51-16.00 Kg ฿263.00 ฿595.00
6.01-6.50 Kg ฿128.00 ฿310.00 16.01-16.50 Kg ฿278.00 ฿610.00
6.51-7.00 Kg ฿128.00 ฿335.00 16.51-17.00 Kg ฿278.00 ฿610.00
7.01-7.50 Kg ฿143.00 ฿360.00 17.01-17.50 Kg ฿293.00 ฿625.00
7.51-8.00 Kg ฿143.00 ฿385.00 17.51-18.00 Kg ฿293.00 ฿625.00
8.01-8.50 Kg ฿158.00 ฿415.00 18.01-18.50 Kg ฿308.00 ฿640.00
8.51-9.00 Kg ฿158.00 ฿445.00 18.51-19.00 Kg ฿308.00 ฿640.00
9.01-9.50 Kg ฿173.00 ฿475.00 19.01-19.50 Kg ฿323.00 ฿655.00
9.51-10.00 Kg ฿173.00 ฿505.00 19.51-20.00 Kg ฿323.00 ฿655.00

หมายเหตุ *น้ำหนักนี้รวมกล่องบรรจุและหีบห่อแล้ว, **ราคานี้ส่งภายในประเทศเท่านั้น,
Note : This weight includes packaging and packaging it . ** Rates are delivered with in Thailand.