การชำระเงิน
 

       ท่านการชำระแบบเงินสด หรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคาร ท่านสามารถเลือกได้สองแบบคือ
       1.ระเงินแบบมัดจำ
              - มัดจำเพื่อสั่งผลิตที่ 50%

              - ชำระส่วนที่เหลือวันจัดส่ง 50%
       2.ชำระเงิน 100% ในวันสั่งสินค้า

หากต้องการชำระผ่านระบบบัญชี หลังจากสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินให้กับพนักงานที่จัดซื้อทราบด้วย เพื่อความรวดเร็ว

การสั่งจ่ายเช็คเงินสด
กรณีสั่งจ่ายเช็ค กรุณาสั่งจ่ายเช็คเงินสดเข้าเข้า
บจก.โฟร์สปา แอนด์ คอสเมติค (ประเทศไทย) เท่านั้น
หมายเหตุ
การโอนชำระเงิน หรือชำระด้วยเช็ค บริษัท จะถือรับเงินสด หรือเช็คเมื่อเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของบริษัทเท่านั้น จากนั้นบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้
โอนเข้าธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี :
 บจก.โฟร์สปา แอนด์
 คอสเมคติค (ประเทศไทย)
เลขที่บัญชี :  038-3-83725-1
รหัสธนาคาร :  KASITHBK
สาขา:    เซนทรัลแจ้งวัฒนะ
พร้อมเพย์ :  0135561005579
   
อัตราการแลกเปลี่ยน
การขอระบบเครดิต
 
การชำระเงินแบบเครดิต เงื่อนไขมีดังต่อไปนี้
           1. ท่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบริษัท และจะต้องมีคนรับประกันพร้อมสำเนาผู้มีอำนาจสูงสุดของคุณ ส่งให้ทางเรา
           2.ต้องมีการจัดซื้อสินไม่น้อยกว่า 3 รอบบิล ใน 3 เดือน และมีการชำระเงินตรงเวลา
           3.ทุกรอบบิล จะต้องมีการประทับตราบริษัท ห้างร้าน ที่ชัดเจน.