ระบบการจัดส่ง  
   
 
สั่ง/รับสินค้า ---> เสนอราคา ----> ชำระเงิน---> ส่งสินค้า

          เราจะมีการผลิตสินค้าใหมในต้นสัปดาห์่(ยกเว้นหน้าร้าน) เพื่อให้ได้สินค้าสดใหม่ และจัดส่งค้าภายใน 3 -5 วัน นับจากวันชำระสินค้า หรือบุ๊ควันส่งกับพนักงานส่งได้คะ
*หมายเหตุ กรุณาชำระค่าสินค้าก่อนส่งคะ
** สินค้าประเภท OEM, ODM การจัดส่งสินค้า พนักงานจะแจ้งอีกทีyou.

การจัดส่งสินค้ามี 5 รูปแบบด้วยกัน
1. ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ถ้าสั่งเกิน 3,500 บาท จัดส่งถึงที่ฟรี
2. ภายในกรุงเทพฯ และปรมณฑลฯ ถ้าสั่งเกิน 2,500 บาท จะส่งทางไปรษณีย์ ฟรี
3. ต่างจังหวัด ถ้าสั่งเกิน 8,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งไฟรี
4. ต่างจังหวัด ถ้าสั่งไม่เกิน 8,000 บาท ขออนุญาติจัดเก็บค่าจัดส่งตามจริง
 
 
 

   
  ตารางค่าจัดส่ง คลิก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทร 1545
 
ตรวจสอบสถานะสินค้า
บจก. เคอรรี่ เอกส์เพรส TH
Call 1217
  ตารางค่าจัดส่ง คลิก
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
โทร 09-0554-1988
 
 5. ต่างประเทศเราจะไม่รวมค่าจัดส่งสินค้าแต่จะแยกอยู่ในใบเสนอราคา
          5.1 กรณีมีบริษัทจัดส่งเองอยู่แล้ว เราจะจัดส่งถึงบริษัทขนส่งฟรี
          5.2 กรณีไม่มีบริษัทจัดส่ง เราจะช่วยจัดหาบริษัทจัดส่งให้  และเสนอไปยังท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาบินกลับมาที่เมืองไทย  และเราจะช่วยดำเนินการจนเสร็จ