ภาษาอังกฤษ คลิก
 Eng Version Click
ระบบการรับประกันสินค้าและการเคลม
กรอกใบแจ้งขอเคลมสินค้า ---> ส่งเรื่อง ----> บริษัทพิจารณา---> ตอบกลับ

          ด้วยการจัดส่งสินค้าที่บริษัท โฟร์สปา แอนด์ คอสเมติค (ประเทศไทย) จำกัด มีหลายรูปแบบ อาจเกิดความผิดพลาด และเกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่งด้วยหลายเหตุปัจจัย ทางบริษัท จึงขอแจ้งให้ลูกค้าทำความเข้าใจ และเพื่อดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าที่ดีของเราถึงมือลูกค้าอย่างดีอย่างดีที่สุด

ลักษณะของการรับประกันสินค้า
   

การเคลมเสียหายแบ่งเป็น 2 แบบ
          1. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย จากการขนส่ง
          2. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุปัจจัยอื่น

   

1. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย จากการขนส่ง
          1.1 สินค้าที่สามารถเคลมได้
                    1.1.1 จากบริษัท ถึง ปลายทางที่ลูกค้ากำหนด (ส่งถึงที่)
                            เช่น จากบริษัท ถึง สำนักงานของลูกค้า หรือ บ้านของลูกค้า เป็นต้น
                    1.1.2 จากการบรรจุหีบห่อขอทางบริษัท
(ส่งผ่านระบบขนส่ง)
                            
เช่น ทางบริษัท บรรจุหีบห่อสินค้าไม่เรียบร้อย จนทำให้สินค้าบุบ หรือแตก
                ในกรณีนี้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่งสินค้า
                และจัดส่งให้ใหม่บริษัทจะ ตามยอดและจำนวนสินค้าที่เสียหายจริง

          1.2 สินค้าที่ไม่สามารถเคลมได้
                    1.2.1 กรณีลูกค้าบรรจุหีบห่อ หรือกำหนดให้บริษัทอื่นเป็นผู้รับบรรจุหีบห่อ
                            เพื่อจัดส่งสินค้าต่ออีกทอดหนึ่ง
(ส่งถึงที่+ระบบขนส่ง)
                            ในกรณีนี้ ทางบริษัทถือว่าจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
                            สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในวันจัดส่งสินค้า หากเกิดสิ่งใดขึ้นหลังจากนี้
                            
ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หรือบริษัทรับหีบห่อสินค้า

                    1.2.2 เมื่อขนส่งสินค้า และสินค้าได้รับความเสียหายจากบริษัทขนส่ง
                            เช่น เรือไฟไหม้ เครื่องบินตก รถขนส่งสินค้าชน หรือบริษัทขนส่งทำสินค้าเสียหาย
                    1.2.3 การขนส่งแบบผิดกฏหมาย ทางบริษัท จะถือไม่รับประกันสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น
                    1.2.4 สินค้าที่จัดส่งทางเรือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ ก่อนการจัดส่งสินค้า ควรสอบถามพนักงานขายเพื่อให้ทราบถึงความคุ้มครองของสินค้า
ว่าทางบริษัทคุ้มครองหรือไม่ เมื่อทราบว่าสินค้ามีปัญหาจากระบบขนส่ง ควรติดต่อบริษัทให้เร็วที่สุด
กำหนดภายใน 30 วัน หากเกินกำหนดทางบริษัทจะถือว่าจัดสินค้านั้นจัดส่งสมบูรณ์แล้ว

2. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุปัจจัยอื่น
          2.1 สินค้าที่สามารถเคลมได้
                    2.1.1 สินค้าที่หมดอายุก่อนวันหมดอายุจริงที่ระบุไว้
                            
เช่น ฉลากระบุวันหมดอายุ 21/9/16 แต่สินค้าหมดอายุ 21/8/16
                            กรณีนี้ ลูกค้าสามารถขอเคลมสินค้าได้

          2.2 สินค้าที่ไม่สามารถเคลมได้
                    2.2.1
สินค้าที่มีการแบ่งบรรจุ หรือมีสารอื่นเจือปน
                    2.2.2
สินค้าที่ลูกค้าเปิดใช้งานเกินกว่าวันที่กำหนดข้างฉลาก
                    2.2.3 สินค้าที่ผ่านความร้อน หรือตากแดด
                            
เมื่อบริษัทรับสินค้ามาเพื่อตรวจสอบ แล้วพบว่าสินค้านั้นได้รับความเสียหาย
                            จากความร้อน หรือแสงแดด ซึ่งมีผลร้ายต่อเครื่องสำอางค์

หมายเหตุ
1. การรับประกันสินค้ากรณีอื่น ๆ อีก ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
2. กรณีสินค้าที่มีความเสียหาย ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าเต็มจำนวน หรือจัดส่งหลักฐานความเสียหาย กลับมายังบริษัท พร้อมกรอกเอกสารการเคลม และตรวจสอบเพื่อพัฒนาสินค้าต่อไป เมื่ออนุมัติการเคลมสินค้าแล้ว และทางบริษัทจะส่งสินค้า ใหม่ให้ลูกค้า

ถ้าหากไม่มีการส่งที่หลักฐานใด ๆ กลับมาที่บริษัท บริษัทถือว่าการรับเรื่องไม่สมบูรณ์
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเคลมสินค้า จนกว่าหลักฐานทุกอย่างจะครบถ้วน

>> Download เอกสารการเคลม <<

 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   สินค้าสปา   หลักสูตรการสอน   การออกแบบ   การชำระเงิน   ฝากลิงค์โฆษณา   ติดต่อเรา   
    l   ©2014-2018 www.4spa.in.th All About Spa Products    l   All rights reserved.